06 - 459 207 83

info@flow-massages.nl

algemene voorwaarden

1. Betaling

U kunt betalen middels Tikkie of contant


2. Tarieven

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden)


3. Annulering

Gemiste afspraken, of afmeldingen korter dan 24 uur tevoren, worden, in verband met voor u gereserveerde tijd, in rekening gebracht. Dit is een basisbedrag van 50 euro.


4. Persoonlijke gegevens

4.1. Voor aanvang van een eerste behandeling worden een aantal vragen gesteld (anamnese).

4.2. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.

4.3. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit verstrekt aan derden.


5. Contra-indicaties

5.1. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kunt u doorverwezen worden naar een arts of therapeut.

5.2. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

5.3. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist etc., dan kan u gevraagd worden met desbetreffende persoon te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast kan worden.

5.4. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist, etc., dient u voor aanvang van de massage mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

5.5. Uiteraard zijn de mogelijkheden die een masseur u kan bieden (helaas) niet onbeperkt. Een masseur is geen arts of fysiotherapeut en is dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen. Een behandeling door een masseur is niet bedoeld als een alternatief voor een medisch advies of behandeling.


6. Aansprakelijkheid

6.1. Flow Massagepraktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

6.2. Flow Massagepraktijk is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.